Zebrania  i dni otwarte z rodzicami w roku szk. 2020/21

7 września 2020r. zebranie informacyjne kl. I LO wychowawcami
8 września 2020r Spotkanie z trójkami klasowymi z dyrekcją godz.18.00
14 września 2020r klasy II spotkania z wychowawcami w szkole
21 września  2020 Zebrania rodziców klas III w szkole
26 października 2020r. dzień otwarty
7 grudnia 2020r. dzień otwarty
25 stycznia 2021r. zebrania
15 marca 2021 Dzień otwarty.
19 kwietnia 2021r. dzień otwarty dla klas I i II . Zebranie klas III
31 maja 2021r. Zebrania lub dzień otwarty dla klas I i II

Wychowawcy po uzgodnieniu z rodzicami mogą  zwiększyć liczbę spotkań np. spotykając się on-line