Zebrania  i dni otwarte z rodzicami w roku szk. 2021/22

Data Wydarzenie
1.09.2021 Zebrania informacyjne w szkole – klasy pierwsze
2.09.2021 Zebrania informacyjne w szkole – klasy drugie i trzecie
25.10.2021 Zebrania z rodzicami online
29.11.2021 Dzień otwarty online
10.01.2022 Zebrania z rodzicami online
7.03.2022 Dzień otwarty online
11.04.2022 Dzień otwarty online – klasy pierwsze, drugie i trzecie po SP online oraz zebrania – klasy trzecie maturalne w szkole
30.05.2022 Dzień otwarty online

Wychowawcy po uzgodnieniu z rodzicami mogą  zwiększyć liczbę spotkań np. spotykając się on-line