Test z jęz. angielskiego

 

1. Listy  piszących test z jęz. angielskiego w I terminie i punktacja będą wywieszone na terenie szkoły w dniu 17.06.2021 od godziny 15:00. Punktacja jest także widoczna w systemie rekrutacji.

2. Prace można oglądać w środę, 23.06.2021 po wcześniejszym umówieniu się. Prosimy o telefon do sekretariatu szkoły.

3. II termin pisania testu z języka angielskiego: piątek, 25.06.2021, godzina 13:00. Wejście do szkoły od strony parkingu od godziny 12:30.

 

Informacje dotyczące sprawdzianu:

Kandydaci przychodzą  pół godziny wcześniej przed rozpoczęciem sprawdzianu.

Uczniowie wchodzą do szkoły z:

 1.  Legitymacją szkolną/ paszport
 2.  Przyborami do pisania.
 3.  Bez rodziców

 

Sprawdzian trwa 120 min + czynności organizacyjne.

Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci.

 

W dniu 28 czerwca 2021r. o godz. 10:00 odbędzie się sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego – II termin. Uczniowie wchodzą bramą główną  i przechodzą wzdłuż boiska do wejścia od strony parkingu.

Informacje dotyczące sprawdzianu:

 

Kandydaci przychodzą  na pół godziny przed rozpoczęciem sprawdzianu – godzina 09:30.

Uczniowie wchodzą do szkoły z:

 1.  Legitymacją szkolną/ paszportem.
 2.  Przyborami do pisania.
 3.  Bez rodziców.

Sprawdzian trwa 90 min + czynności organizacyjne.

W przypadku braku ucznia na listach lub braku legitymacji/paszportu, kandydat zgłasza się do sekretariatu. 

Szkoła  nie udziela informacji o wynikach  sprawdzianu telefonicznie. Zostanie ona zamieszczona w elektronicznym systemie rekrutacji oraz podana na  tablicy informacyjnej w szkole do dnia: 9 lipca 2021 r.

2021/2022

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej zobowiązani są do złożenia wraz z wnioskiem odpowiedniej deklaracji na druku znajdującym się na stronie szkoły do 31 maja 2021r

Formularz_1_A – sprawdzian kompetencji z języka angielskiego

Formularz_2_N – sprawdzian kompetencji z języka niemieckiego

 

język angielski

Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego przeprowadzany w procesie rekrutacji na rok szkolny 2021/22 do klas pierwszych dwujęzycznych na mocy porozumienia jest wspólny dla szkół (zał_1)

07 czerwca 2021r (poniedziałek) I termin

Informacja o godzinie przeprowadzenia sprawdzianu będzie podana  na stronie szkoły w zakładce dla kandydatów

 

 • 25 czerwca 2021 godz. 13:00II termin (kandydaci, którzy nie przystąpili w I terminie)
 • sprawdzian trwa 120 minut w formie pisemnej,
 • sprawdzian jest oceniany w skali 0-95 punktów;

a) wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,27 i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.

b) w dalszej części rekrutacji do klas dwujęzycznych udział biorą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 36 punktów tj. 36 x 0,27 =9,72 punktów rekrutacyjnych,

c) laureaci konkursu przedmiotowego organizowanego przez KO z języka angielskiego są zwolnieni z tego sprawdzianu.

1. Przykład sprawdzianu – język angielski

język niemiecki

Sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego przeprowadzany w procesie rekrutacji na rok szkolny 2021/22 do klas pierwszych dwujęzycznych z językiem niemieckim  na mocy porozumienia jest wspólny dla szkół (zał_2)

 

 • 09 czerwca 2021r (środa) o godz. 15:00– I termin
 • 28 czerwca 2021 (poniedziałek) o godz. 10:00– II termin (kandydaci, którzy nie przystąpili w I terminie)
 • sprawdzian trwa 120min tylko w formie pisemnej
 • sprawdzian jest oceniany w skali 0-100 punktów;

b) w dalszej części rekrutacji do klas dwujęzycznych udział biorą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 6 punktów,

c) laureaci konkursu przedmiotowego organizowanego przez KO z języka niemieckiego są zwolnieni z tego sprawdzianu i przyjmowani w pierwszej kolejności.

1. Przykład sprawdzianu – język niemiecki

Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych

Laureat – osoba, która uzyskała tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o Systemie Oświaty.

Wszystkich laureatów prosimy o dostarczenie kopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata wraz z wnioskiem o przyjęcie.

 

zał_1

Wykaz szkół ponadpodstawowych z oddziałami dwujęzycznymi z językiem angielskim, które zawarły porozumienie w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowej 2021/2022

w m. st. Warszawie.

1)      II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa,

2)      XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Warszawie, ul. Wolność 1/3, 01-018 Warszawa,

3)      XXXIIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, ul. Bema 76, 01-225 Warszawa,

4)      XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w  Warszawie, ul. Zwycięzców 7/9, 03-936 Warszawa,

5)      XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa,

6)      XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w  Warszawie, ul. Platynowa 1, 00-808 Warszawa,

7)      XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Warszawie, ul. Kiwerska 3, 01-682 Warszawa,

8)      XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w  Warszawie, ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa,

9)      CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w  Warszawie, ul. Olgierda 35/41, 03-536 Warszawa,

10)    CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. Żywnego 25, 02-701 Warszawa,

11)    CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie, ul. Szolc-Rogozińskiego 2, 02-777 Warszawa,

12)    Technikum Mechatroniczne nr 1, ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa.

 

zał.2

Wykaz szkół ponadpodstawowych z oddziałami dwujęzycznymi z językiem niemiecki, które zawarły porozumienie w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowej 2021/2022

w m. st. Warszawie.

 

 1. CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. Żywnego 25, 02-701 Warszawa.

 

 1. XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie , ul. Fryderyka Joliot-Curie 14, 02-646 Warszawa.

 

 1. XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego w Warszawie, ul. Elektoralna 5/7, 00-137 Warszawa.

 

 1. XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie, ul. Żuromińska 4, 03-341 Warszawa.