1. Składanie wniosków w szkole o przyjęcie tylko do klas ogólnych: 1C, 1E potwierdzonych podpisem kandydata oraz rodziców:

od 3 sierpnia 2021 –do 5 sierpnia 2021r do godz. 15.00

  1. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, którzy nie przystąpili do niego w I lub II terminie.

Język angielski – 6 sierpnia 2021r o godz. 10:00

Język niemiecki – 09 sierpnia 2021 (środa) o godz. 10:00

  1. Ogłoszenie wyników dodatkowego sprawdzianu kompetencji językowych

do 13 sierpnia 2021r.

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

16 sierpnia 2021r

  1. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego:

od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. w godz.9.00 – 15.00

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

23 sierpnia 2021 r.