Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szk. 2021/2022:


Iwona Marzoch (2d) – Przewodniczący RR;

Piotr Kaliszek (3cs) – Zastępca przewodniczącego RR;

Magdalena Mika Kosior (1e) – Zastępca przewodniczącego RR;

Anna Skowrońska Kocięcka (2b) – Sekretarz RR;

Marek Umiński (2c) – Skarbnik RR;


Rada Rodziców uchwaliła składkę na Fundusz RR na rok szkolny 2020/2021 w wysokości 300 zł na rok, z możliwością zadeklarowania innej dowolnej kwoty.

Wysokość składki nie zmienia się od kilku lat.

Wpłat prosimy dokonywać WYŁĄCZNIE przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców o numerze:

Konto podstawowe Pekao S.A.:                       85 1240 6247 1111 0000 4979 1862

W przelewie prosimy podać KONIECZNIE: imię i nazwisko ucznia, klasę do której chodzi oraz okres za jaki płacona jest składka.

Rachunek dodatkowy RR wyłącznie dla potrzeb konkursów i wyjazdów (integracyjnych, zielonych szkół, wyjazdów matematycznych / humanistycznych / językowych, itp.):

Konto dodatkowe Pekao S.A.:                          34 1240 6175 1111 0010 6699 4049

Ze składek na fundusz Rady Rodziców opłacanych jest wiele wydatków, z których korzystają wszyscy uczniowie naszego liceum. Prosimy wszystkich rodziców o solidarne opłacanie składek.

W ubiegłych latach ze składek sfinansowaliśmy między innymi:

 1. pufy, sofy i leżaki dla uczniów;
 2. rolety w kilku salach przedmiotowych;
 3. wodę w dystrybutorach;
 4. monitoring szkolny;
 5. zakup podręczników i atlasów do sal lekcyjnych;
 6. zakup polsko- i obcojęzycznych książek, audiobooków i filmów do biblioteki szkolnej;
 7. organizację szkolnego Dnia Sportu, Biegu Bohaterek Powstania Warszawskiego, Dnia Uchodźcy, sztabu WOŚP, programu „Jak pięknie się różnić” i innych imprez;
 8. zakup nagród w konkursach;
 1. stypendia dla najlepszych uczniów;
 2. wynajem sali w Galerii Porczyńskich na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów za szczególne osiągnięcia uczniów naszej szkoły;
 3. promocję naszej szkoły, Dni Otwarte dla kandydatów;
 4. wsparcie Samorządu Uczniowskiego;
 5. dofinansowanie balu gimnazjalisty i studniówki;
 6. profesjonalną scenę i wyposażenie I piętra oraz stołówki szkolnej;
 7. stroje sportowe;
 8. projektory do sal lekcyjnych;
 9. murale oraz fototapety;
 10. wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli;
 11. druki związane z promocją szkoły;
 12. urządzenia filtrujące do wody;
 13. ponadto z uwagi na pandemię COVID-19 i konieczność nauczania zdalnego pojawiły się wydatki na sprzęt ułatwiający pracę zdalną (dofinansowanie sprzętu dla nauczycieli – tablety graficzne oraz kamery do wszystkich sal lekcyjnych).

W tym roku szkolnym planujemy wspólnie z Dyrekcją liceum oraz przy aktywnym uczestnictwie Samorządu Uczniowskiego finansowanie lub współfinansowanie między innymi:

 1. zakupu sprzętu komputerowego oraz innych niezbędnych urządzeń elektronicznych (monitory, drukarki, mikrofony z mikroportem, itp.);
 2. zakupu tablic akademickich przesuwnych do sal lekcyjnych;
 3. pomysłów w ramach przyznanego przez RR Szkolnego Budżetu Uczniowskiego;
 4. kosztów studniówki zarówno w zakresie organizacji imprezy, jak również sporządzenia tablicy pamiątkowej w ramach projektu Galeria Absolwentów oraz innych pamiątek dla absolwentów;
 5. zakupu napisu na elewacji budynku szkoły z podświetlanymi literami CLV;
 6. wydarzeń cyklicznych oraz jednorazowych w ramach zgłaszanych wniosków o dofinansowanie;
 7. innych zgłoszonych pomysłów, na które bardzo liczymy zarówno ze strony szkoły jak również rodziców oraz uczniów;

KONTAKT z Radą Rodziców – przez swoich przedstawicieli klasowych w Radzie Rodziców lub poprzez adres mailowy:                           radarodzicow.lo155@gmail.com

Zapraszamy wszystkich rodziców do współpracy.

Dokumenty – pliki do pobrania