Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42
im. Bohaterek Powstania Warszawskiego

Uroczystość nadania imienia Gimnazjum na TwardejW dniu 2 października 2014 r. o godz. 10.00 odbyło się uroczyste nadanie imienia Gimnazjum Dwujęzycznemu nr 42

Patronem szkoły są Bohaterki Powstania Warszawskiego

Honorowy patronat nad całą uroczystością objęła Małżonka Prezydenta RP - Pani Anna Komorowska

Współorganizatorem przedsięwzięcia był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób RepresjonowanychPorządek uroczystości przedstawiał się następująco:

                godz. 10.00 - msza św. w kościele pw. Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim

                godz. 11.30 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

                godz. 12.00 - główna uroczystość w sali gimnastycznej


           
           
           
           

Czwartek 2 października 2014 roku był wyjątkowym dniem dla społeczności naszej szkoły. Uroczystość nadania Gimnazjum Dwujęzycznemu nr 42 imienia Bohaterek Powstania Warszawskiego rozpoczęła się od uroczystej mszy świętej w kościele pw. Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim. W świątyni zgromadzili się dostojni goście, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz absolwenci i uczniowie. Po nabożeństwie i poświęceniu nowego sztandaru przez księdza Piotra Walendziaka, zgromadzeni udali się do szkoły, gdzie nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy ufundowanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Aktu odsłonięcia tablicy dokonała Pierwsza Dama Rzeczpospolitej - pani Anna Komorowska wraz z bohaterkami Powstania Warszawskiego.

Druga część uroczystości nadania imienia Gimnazjum Dwujęzycznemu nr 42 rozpoczęła się od oficjalnego powitania przez panią dyrektor Małgorzatę Tarkę dostojnych gości i przemówienia małżonki Prezydenta Rzeczpospolitej – pani Anny Komorowskiej. Po niej głos zabrali w kolejności:

  • Przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - Minister Jan Ciechanowski
  • Prezes Związku Powstańców Warszawskich - gen. Zbigniew Ścibor-Rylski
  • Prezes Fundacji Pamięci Powstania Warszawskiego i Pomocy Weteranom 1944 roku – pan Jerzy Turzewski
  • Mazowiecki Kurator Oświaty – pan Karol Semik
  • Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny – pani Małgorzata Żuber–Zielicz
  • Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – pan Krzysztof Czubaszek
  • Przedstawiciel Rady Rodziców - pani Grażyna Bednarczyk
  • Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta – pan Waldemar Strzałkowski,
Wyjątkowo wzruszającym punktem uroczystości było przekazanie szkole przez generała Zbigniewa Ścibora - Rylskiego medalu upamiętniającego 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Gospodarzami dalszej części gali byli uczniowie. Przygotowane przez nich widowisko słowno – muzyczne było niezwykle podniosłe i przejmujące. Dowodem tego było wzruszenie malujące się na twarzach zgromadzonych w sali gości, wśród których było także wiele bohaterek powstania 44 roku.

Po przedstawieniu zaproszeni goście udali się na zwiedzanie szkoły. Każdy z obecnych miał możliwość zapoznać się z bogatą historią Gimnazjum na Twardej, dowiedzieć się o jej sukcesach i porozmawiać z uczniami, którzy tego dnia towarzyszyli zaproszonym na tę wyjątkową uroczystość gościom.

Wielu z przybyłych tego dnia do szkoły gości złożyło swoje podpisy w księdze pamiątkowej, życząc Gimnazjum Dwujęzycznemu nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego sukcesów w pracy z młodzieżą i jeszcze wielu lat wspaniałych osiągnięć.