ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariatlo155@eduwarszawa.pl

Olimpiady i Konkursy

Olimpiady 2022/2023

Terminarz poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2022/2023

Olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzh ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

Konkursy 2022/2023