Język polski


Łagodowska Agnieszka
Rudnicka Anna
Rybaczek Jagna
Sadowska Adriana
Sobotka Radosław
Stankiewicz Justyna
Zarzecka Katarzyna
Korczak Aleksandra

Język angielski


Gnys-Malinowska Ewa
Hulist Patryk
Juźwin Aneta
Korzeb Anna
Nowak Joanna
Wróblewska Agnieszka
Zatoń-Sztolcman Agnieszka
Zięba Dorota
Zientarska Monika
McIntyre  Robert

 

Język niemiecki


Fertak Danuta
Kołosowska Halina
Kowalska Beata
Siebuła-Zelek Katarzyna

Bettina Wurps

Język hiszpański


Bączkowska Agnieszka
Paula Longás Santolaria

Matematyka


Grabek Anna
Gruszecka Iwona
Kożuchowska Teresa
Mikołajczyk Sylwia
Orzeł Małgorzata
Słoma Mirosława
Szubert Katarzyna
Szewczyk Janina

Chemia / Przyroda


Kurczyk-Półchłopek Marzena
Polakiewicz Sylwia

Wanda Turlej

Fizyka


Tomasz Michniowski

Informatyka


Cezary Wilk
Krzysztof Pstrągowski

Biologia


Agnieszka Charzewska

Geografia


Dziarkowska Maja
Jaskulski Konrad
Maksymow Krzysztof
Domaradzka Katarzyna

Historia


Ewelina Tylińska
Dorota Myśliwska

Wychowanie fizyczne


Bocianowska Agnieszka
Chmielewska Dorota
Gotkowski Jacek
Kurzak Marzena
Sopińska Patrycja

Wiedza o społeczeństwie


Frączyk Małgorzata
Chabowska-Litka Agnieszka

Edukacja dla bezpieczeństwa


Jacek Gotkowski

 

Podstawy przedsiębiorczości


Agnieszka Chabowska – Litka

Religia


Marek Nowakowski

Etyka i filozofia


Korczak Aleksandra
Bożena Ziółkowska

Historia sztuki


Aneta Sawicka

Plastyka


Aneta Sawicka

Pedagog


Stefańska Joanna

Psycholog


Guzek Sandra

Doradca Zawodowy


Katarzyna Porucznik

Biblioteka


Pyrczak-Pietrasik Katarzyna
Siliwoniuk Hanna

 

 

Nagrodzeni Nauczyciele

W 2020r   za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zaangażowanie i wytrwałą pracę nagrodę Prezydenta m. st. Warszawy  otrzymała    p. Joanna Nowak natomiast nagrodę Burmistrza  Mokotowa otrzymała p. Katarzyna Domaracka.

Jednocześnie w 50 rocznicę  wizyty w Warszawie kanclerza RFN Willy Brandta,  Ambasada Niemiec wyróżniła 50 Polaków, którzy w ciągu tych pięćdziesięciu lat wnieśli znaczący wkład w kształtowanie dobrosąsiedzkich relacji polsko-niemieckich i popularyzację języka niemieckiego w naszym kraju. Jedną z wyróżnionych osób jest p. Katarzyna Siebuła-Zelek, nauczycielka języka niemieckiego w naszej szkole.
Serdecznie wszystkim gratulujemy!
Za profesjonalizm w pracy dydaktyczno wychowawczej, uśmiech, serce i cierpliwość w dniu 17 czerwca 2019r  nagrodę Burmistrza otrzymał Pan Krzysztof Wieczór, nagrodę Prezydenta  m. st. Warszawy Pani Anna Grabek.Gratulujemy!
 
10 października 2018 r za wysiłek w kształceniu podopiecznych, za szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze, za entuzjazm, dzielność, cierpliwość oraz niespożyte pokłady energii, nagrodę Burmistrza Mokotowa  otrzymała p. Agnieszka Radziszewska i Agnieszka Zatoń-Sztolcman.


19 czerwca 2018 r za szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze za poświęcenie dzięki któremu uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, nagrodę Burmistrza Mokotowa otrzymała: p. Joanna Nowak oraz p. Dorota Zięba
14 października 2017 r za wspomaganie rozwoju intelektualnego młodzieży i szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymała Anna Grabek..
W październiku 2015 p. Dorota Zięba i p. Joanna Redak otrzymały Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Śródmieście za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej.
W październiku 2015 p. Małgorzata Frączyk i p. Agnieszka Radziszewska otrzymały Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej.
W październiku 2014 p. Wanda Turlej została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz we wrześniu 2015 otrzymała Medal Złoty za Długoletnią Służbę.


Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym Koleżankom i życzymy wielu dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pracy.