Język polski


Gajewska Anna
Rudnicka Anna
Rybaczek Jagna
Sadowska Adriana
Sobotka Radosław
Stankiewicz Justyna
Zarzecka Katarzyna
Korczak Aleksandra

 

Język angielski


Gnys-Malinowska Ewa
Hulist Patryk
Juźwin Aneta
Korzeb Anna

Kowalik Małgorzata
Nowak Joanna
Wróblewska Agnieszka
Zatoń-Sztolcman Agnieszka
Zięba Dorota
Zientarska Monika
McIntyre  Robert

 

Język niemiecki


Fertak Danuta
Kołosowska Halina
Kowalska Beata
Siebuła-Zelek Katarzyna

Więciorek Elżbieta

Artur Stopyra

Język hiszpański

Paula Longás Santolaria

Patrycja Winikajtys

Layla Padusińska

Matematyka


Grabek Anna
Gruszecka Iwona
Kożuchowska Teresa
Orzeł Małgorzata
Słoma Mirosława
Szubert Katarzyna
Fleks – Brandt Monika

 

Chemia / Przyroda


Kielasińska Ewelina
Polakiewicz Sylwia

Fizyka


Tomasz Michniowski

Mariola Starczewska

Andrzej Wegner

Informatyka


Cezary Wilk
Krzysztof Pstrągowski

Mariusz Maj

Biologia


Agnieszka Charzewska

Więciorek Elżbieta – biologia w języku polskim oraz niemieckim

Geografia


Jaskulski Konrad
Kamzelewski Jędrzej

Historia


Ewelina Tylińska
Dorota Myśliwska

Frączyk Małgorzata

Wychowanie fizyczne


Bocianowska Agnieszka
Chmielewska Dorota
Możdżeń – Marcinkowska Katarzyna
Kurzak Marzena
Sopińska Patrycja

Wiedza o społeczeństwie


Frączyk Małgorzata
Chabowska-Litka Agnieszka

Edukacja dla bezpieczeństwa


Karwas Maciej

 

Podstawy przedsiębiorczości


Agnieszka Chabowska – Litka

Religia


Marek Nowakowski

Etyka i filozofia


Korczak Aleksandra
Bożena Ziółkowska

Historia sztuki


Aneta Sawicka

Historia muzyki


Krzysztof Marciniak

Plastyka


Aneta Sawicka

Pedagog


Marta Pawłowska

Psycholog


Stefańska Joanna

Doradca Zawodowy


Katarzyna Porucznik

Biblioteka


Pyrczak-Pietrasik Katarzyna
Siliwoniuk Hanna

 

 

Nagrodzeni Nauczyciele

W 2020r   za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zaangażowanie i wytrwałą pracę nagrodę Prezydenta m. st. Warszawy  otrzymała    p. Joanna Nowak natomiast nagrodę Burmistrza  Mokotowa otrzymała p. Katarzyna Domaracka.

Jednocześnie w 50 rocznicę  wizyty w Warszawie kanclerza RFN Willy Brandta,  Ambasada Niemiec wyróżniła 50 Polaków, którzy w ciągu tych pięćdziesięciu lat wnieśli znaczący wkład w kształtowanie dobrosąsiedzkich relacji polsko-niemieckich i popularyzację języka niemieckiego w naszym kraju. Jedną z wyróżnionych osób jest p. Katarzyna Siebuła-Zelek, nauczycielka języka niemieckiego w naszej szkole.
Serdecznie wszystkim gratulujemy!
Za profesjonalizm w pracy dydaktyczno wychowawczej, uśmiech, serce i cierpliwość w dniu 17 czerwca 2019r  nagrodę Burmistrza otrzymał Pan Krzysztof Wieczór, nagrodę Prezydenta  m. st. Warszawy Pani Anna Grabek.Gratulujemy!
 
10 października 2018 r za wysiłek w kształceniu podopiecznych, za szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze, za entuzjazm, dzielność, cierpliwość oraz niespożyte pokłady energii, nagrodę Burmistrza Mokotowa  otrzymała p. Agnieszka Radziszewska i Agnieszka Zatoń-Sztolcman.


19 czerwca 2018 r za szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze za poświęcenie dzięki któremu uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, nagrodę Burmistrza Mokotowa otrzymała: p. Joanna Nowak oraz p. Dorota Zięba
14 października 2017 r za wspomaganie rozwoju intelektualnego młodzieży i szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymała Anna Grabek..
W październiku 2015 p. Dorota Zięba i p. Joanna Redak otrzymały Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Śródmieście za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej.
W październiku 2015 p. Małgorzata Frączyk i p. Agnieszka Radziszewska otrzymały Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej.
W październiku 2014 p. Wanda Turlej została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz we wrześniu 2015 otrzymała Medal Złoty za Długoletnią Służbę.


Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym Koleżankom i życzymy wielu dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pracy.