I semestr

1.09.2020 – 31.12.2020r

04.12.2020r (piątek)- wystawianie zagrożeń i ocenach nieodpowiednich zachowania

18.12.2020r – koniec wystawiania ocen

21.12.2020r -rada klasyfikacyjna, zatwierdzająca

04.01.2021r rada podsumowująca

II semestr

01 stycznia 2021r – 30 kwietnia 2021r- klasy III

9 kwietnia 2021r wystawienie przewidywanych ocen końcowych – klasy III

23 kwietnia 2021r koniec wystawiania ocen – klasy III

26 kwietnia 2021r rada klasyfikacyjna –klasy III

28 kwietnia 2021rada zatwierdzająca – klasy III

30 kwietnia 2021r.-zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021 – klasy III

01 stycznia 2021r – 25.06.2021r klasy I i II

4 czerwca 2021r – wystawienie przewidywanych ocen końcowych – klasy I i II

18 czerwca 2021r – koniec wystawiania ocen – klasy I i II

21 czerwca 2021r –  rady klasyfikacyjne – klasy I i II

22 czerwca 2021r  rada zatwierdzająca (wtorek) – klasy I i II

25 czerwca 2021r.-zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021 – klasy i i II