Dyrekcja szkoły

Wanda Turlej – Dyrektor Szkoły
Anna Grabek – Wicedyrektor