Zebrania  i dni otwarte z rodzicami w roku szk. 2017/18

 

 

 

11 września 2017 Spotkanie rodziców uczniów klasy 1_LO z dyrekcją szkoły i wychowawcami (sala gimnastyczna) o godz. 17.00.

Zebranie rodziców z wychowawcami: kl. II_G i III_G

Ze względu na wymianę, zebranie rodziców 3D_G, odbędzie – 7 września 2017r godz. 17.00
a klasy 3E_G odbędzie się w dniu 6 września o godz. 17.00

23 października 2017 dzień otwarty dla rodziców
11 grudnia 2017 zebranie rodziców uczniów klas I, II, i III – informacje o ocenach niedostatecznych i ocenach zachowania
5 lutego 2018 zebranie podsumowujące I semestr
12 marca 2018 zebrania rodziców klas III (procedury egzaminu gimnazjalnego), dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I i II
14 maja 2018 zebranie rodziców – inf. o proponowanych ocenach na koniec roku i ocenach zachowania