Ostatni etap rekrutacji.
Uczniowie, którzy w procesie rekrutacji zostali zakwalifikowani  do CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie proszeni są o potwierdzenie woli zostania uczniem naszej szkoły.
W tym celu należy w punkcie naboru tj. sala 029 złożyć do dnia 19 sierpnia do godz.15:00 następujące dokumenty:
  • oryginał świadectwa,
  • oryginał zaświadczenia o wyniki sprawdzianu ósmoklasisty
  • deklarację uczęszczania na zajęcia religia, etyka, wdż (deklarację będzie można wypełnić  na terenie szkoły)
  • dwie aktualne fotografie (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, PESEL)

Wyżej wymienione dokumenty składane są  osobiście.

Uczniowie, którzy nie dostali się do szkoły, a są nadal  zainteresowani przyjęciem do CLV LO, proszeni są o składanie podań  (formularz w załączniku) do sekretariatu wraz z kopią świadectwa, zaświadczeniem z OKE (jeśli takie nie były złożone wcześniej).
W przypadku wolnych miejsc, szkoła będzie kontaktować się z tymi osobami.

Przydatne Linki: