Fundacja „Spełnienie Dziecięcych Marzeń”

Fundacja „Spełnienie Dziecięcych Marzeń” jest organizacją non-profit działająca na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji i oświaty.

Misją fundacji jest wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych niezależnie od środowisk, z których pochodzą.

W ramach współpracy z fundacją w szkole są organizowane zajęcia z programowania C++ o różnym stopniu zaawansowania oraz programowanie Python . W zajęciach uczestniczą uczniowie gimnazjum oraz liceum.

 

 

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowanym przez prof. dr hab. Alojzego Nowaka – Dziekana Wydziału Zarządzania UW a CLV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego  w Warszawie reprezentowanym przez Panią Wandą Turlej – dyrektora Liceum, 30 października 2017 roku została zawarta umowa o współpracy polegająca na wspólnej realizacji przedsięwzięcia: „Klasa uniwersytecka pod patronatem Wydziału Zarządzania UW”.

 

Wydział Zarządzania UW w ramach przedsięwzięcia obejmie wsparciem akademickim klasę humanistyczną dwujęzyczną oraz zainteresowanych uczniów z innych klas licealnych. Wydziału Zarządzania. Celem współpracy będzie upowszechnianie wiedzy w zakresie nauk o  zarządzaniu, finansach i rachunkowości, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz  wspieranie uczniów w procesie kształtowania orientacji edukacyjnej i zawodowej.

 

Koordynatorem działań ze strony szkoły jest p. Anita Mikucka – Moczek nauczyciel Podstaw przedsiębiorczości.

 

Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

 

W dniu 9 czerwca 2017  pomiędzy Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowanym przez prof. dr. hab. Dariusza Wasiaka a Gimnazjum Dwujęzycznym nr. 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie a Dyrektorem  Gimnazjum Wandą Turlej zostało zawarte porozumienie o współpracy.

Współpraca  zakłada m. in. kształtowanie postaw młodzieży w szczególności rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi i ścisłymi  a także ułatwienie nauczycielom i uczniom  Szkoły korzystania z bazy naukowej i doświadczeń z zakresu kształcenia.

 

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej

 

 

W lutym 2017 r. pomiędzy Instytutem Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej reprezentowanym przez prof.dr.hab.inż. Michała Malinowskiego a Gimnazjum Dwujęzycznym nr 42 reprezentowanym przez Dyrektora Wandę Turlej zostało podpisane porozumienie  o współpracy dydaktycznej. W ramach której  uczniowie będą uczestniczyć w wykładach popularnonaukowych połączonych z zajęciami laboratoryjnymi na różnych poziomach zaawansowania.