Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.

 

Język Angielski

Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego przeprowadzany w procesie rekrutacji na rok szkolny 2018/19 do klas pierwszych dwujęzycznych na mocy porozumienia i jest wspólny dla szkół (zał_1)

1) 25 maja 2018 r. (piątek) o godz. 15:00.

● sprawdzian trwa 120 minut w formie pisemnej,
● sprawdzian jest oceniany w skali 0-95 punktów;

a) wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,27 i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.
b) w dalszej części rekrutacji do klas dwujęzycznych udział biorą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 28 punktów,
c) laureaci z języka angielskiego są zwolnieni z tego sprawdzianu.

2) 20 czerwca 2018 r.(środa) godz. 10.00
dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych, którzy nie przystąpili do niego w pierwszym terminie.

3) 22 czerwca 2018 r. (piątek)godz. 10.00
termin ogłoszenia wyników dodatkowego sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego w drugim terminie

 

Sprawdzian kompetencji językowych w rekrutacji uzupełniającej

1) 23 sierpnia 2018 r.(czwartek) godz. 10.00
Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczy kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie).

2) 24 sierpnia 2018 r. (piątek)godz. 12.00
Ogłoszenie na terenie szkoły wyniku sprawdzianu kompetencji językowych.

 

Język Niemiecki

1) 28 maja 2018 r. (poniedziałek )godz. 15.00

● sprawdzian trwa 120 min tylko w formie pisemnej
● sprawdzian jest oceniany w skali 0-100 punktów;

a) wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,5 i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych,
b) w dalszej części rekrutacji do klas dwujęzycznych udział biorą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 6 punktów,
c) laureaci z języka niemieckiego są zwolnieni z tego sprawdzianu.

2) 20 czerwca 2018 r. (środa)godz. 13.00
dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych, którzy nie przystąpili do niego w pierwszym terminie.

3) 22 czerwca 2018 r. (piątek) godz. 10.00
termin ogłoszenia wyników dodatkowego sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego w drugim terminie

 

Sprawdzian kompetencji językowych w rekrutacji uzupełniającej

1) 23 sierpnia 2018 r.(czwartek) godz. 13.00
Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczy kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie).

2) 24 sierpnia 2018 r.(piątek) godz. 12.00
Ogłoszenie na terenie szkoły wyniku sprawdzianu kompetencji językowych.

 

Zał. 1

Wykaz szkół ponadgimnazjalnych z oddziałami dwujęzycznymi z językiem angielskim, które zawarły porozumienie w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowej 2018/2019 w m. st. Warszawie.

 

1) II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa,
2) XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Warszawie, ul. Wolność 1/3, 01-018 Warszawa,
3) XXXIIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, ul. Bema 76, 01-225 Warszawa,
4) XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie, ul. Zwycięzców 7/9, 03-936 Warszawa,
5) XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie, ul. Platynowa 1, 00-808 Warszawa,
6) XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie, ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa,
7) CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie, ul. Olgierda 35/41, 03-536 Warszawa,
8) CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. Żywnego 25, 02-701 Warszawa,
9) CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie, ul. Szolc-Rogozińskiego 2, 02-777 Warszawa.