Współpraca z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim, Teatrem Polskim.