Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Do wniosku o przyjęcie dołączyć należy dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1  Składanie wniosków o przyjęcie do klas w ramach rekrutacji uzupełniającej,

od 22-24 lipca 2020r oraz 27 lipca 2020 w godz. 8:30-15:00

2.  Sprawdzian kompetencji językowych dla uczniów

(dotyczy kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym i drugim  terminie).

  • jęz. angielski – 28 lipca 2020, 10:00
  • jęz. niemiecki – 30 lipca 2020r (czw.) o godz. 9:00

3.  Ogłoszenie na terenie szkoły wyników sprawdzianu kompetencji językowych.

7 sierpnia 2020r, godz. 15:00

4.   Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do przyjęcia

17 sierpnia 2020, godz. 12:00

5.    od 17-21 sierpnia 2020r; w godz. 8:30-15:00

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie w sekretariacie szkoły:

– oryginału świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu po SP,

-dwie aktualne fotografie (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),

-dokumentacja medyczna  – karta zdrowia,

-opłata za identyfikator -10 zł,

-opłata za krawat – 35 zł; za apaszkę – 30 zł.

6.         Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

24 sierpnia 2020r, godz. 14:00