SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO po szkole podstawowej

1.         od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie. Wniosek o przyjęcie kandydaci składają bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami. Formę wniosku określa dana szkoła. Do wniosku o przyjęcie dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek do pobranie

2.         sprawdzian kompetencji językowych dla uczniów po szkole podstawowej

(dotyczy kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym i drugim  terminie).

 • jęz. angielski – 31 lipca godz. 9.00
 • jęz. niemiecki – 2 sierpnia godz. 9.00

3.         05 sierpnia godz. 12.00

Ogłoszenie na terenie szkoły wyników sprawdzianu kompetencji językowych.

4.         19 sierpnia godz. 12.00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do przyjęcia

5.         od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie w sekretariacie szkoły:

 • oryginału świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu po SP,
 • dwie aktualne fotografie (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
 • dokumentacja medyczna  – karta zdrowia,
 • opłata za identyfikator -10 zł,
 • opłata za krawat – 35 zł; za apaszkę – 30 zł.

6.         28 sierpnia godz. 10.00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO. 

po gimnazjum

1.         od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie. Wniosek o przyjęcie kandydaci składają bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami. Formę wniosku określa dana szkoła. Do wniosku o przyjęcie dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek do pobranie

2.         sprawdzian kompetencji językowych dla uczniów po Gimnazjum:

(dotyczy kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym i drugim  terminie).

 • język angielski – 31 lipca godz. 9.00
 • język niemiecki – 2 sierpnia godz. 9.00

3.         05 sierpnia godz. 12.00

Ogłoszenie na terenie szkoły wyników sprawdzianu kompetencji językowych.

4.         19 sierpnia godz. 12.00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do przyjęcia

5.         od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie w sekretariacie szkoły:

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • dwie aktualne fotografie (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
 • dokumentacja medyczna  – karta zdrowia,
 • opłata za identyfikator -10 zł,
 • opłata za krawat – 35 zł; za apaszkę – 30 zł.

6.         28 sierpnia godz. 10.00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.