1608656869898_Życzenia-dla-rodziców-i-uczniów-z-okazji-Świąt-Bożego-Narodzenia-2020-Rada-Rodziców-CLV-L.O-wersja-na-stronę-szkoły-i-FB.-Warszawa

 

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szk. 2020/2021:

 

Marek Rechciński (2as) –    Przewodniczący RR;

Jacek Kocerka (3c) –           Zastępca przewodniczącego RR;

Piotr Kaliszek (2cs) –           Zastępca przewodniczącego RR;

Iwona Marzoch (1d) –         Sekretarz RR;

Marek Umiński (1c) –          Skarbnik RR;

Przedstawiciel Rady Rodziców w Komisji Powypadkowej – Piotr Kaliszek

 

Rada Rodziców uchwaliła składkę na rok szkolny 2020/2021 w wysokości

300 PLN na rok z możliwością zadeklarowania innej dowolnej kwoty.

Wysokość składki nie zmienia się od kilku lat.

Wpłat prosimy dokonywać WYŁĄCZNIE przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców o numerze: Konto podstawowe Pekao SA 

85 1240 6247 1111 0000 4979 1862

W przelewie prosimy podać KONIECZNIE: 1) imię i nazwisko DZIECKA, 2) klasę do której chodzi, 3) okres za jaki płacona jest składka.

Konto dodatkowe – wyłącznie dla potrzeb wyjazdów (integracyjnych, zielonych szkół, wyjazdów matematycznych/humanistycznych/językowych, itp.):   34 1240 6175 1111 0010 6699 4049

Ze składek na fundusz Rady Rodziców opłacanych jest wiele wydatków, z których korzystają wszyscy uczniowie naszego liceum. Prosimy wszystkich rodziców o solidarne opłacanie składek.
W ubiegłych latach ze składek sfinansowaliśmy m.in.:

 • pufy, sofy i leżaki dla uczniów;
 • rolety w kilku salach przedmiotowych;
 • wodę w dystrybutorach;  
 • monitoring szkolny;
 • zakup podręczników i atlasów do sal lekcyjnych;
 • zakup polsko- i obcojęzycznych książek, audiobooków i filmów do biblioteki szkolnej;
  organizację szkolnego Dnia Sportu, Biegu Bohaterek Powstania Warszawskiego, Dnia Uchodźcy, sztabu WOŚP, programu „Jak pięknie się różnić” i innych imprez;
 • zakup nagród w konkursach;
 • stypendia dla najlepszych uczniów;
 • wynajem sali w Galerii Porczyńskich na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów za szczególne osiągnięcia uczniów naszej szkoły;
 • promocję naszej szkoły, Dni Otwarte dla kandydatów;
 • wsparcie samorządu uczniowskiego;
 • dofinansowanie balu gimnazjalisty i studniówki;
 • profesjonalną scenę i wyposażenie I piętra oraz stołówki szkolnej;
 • stroje sportowe;
 • projektory do sal lekcyjnych;
 • murale oraz fototapety; 
 • wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli; 
 • druki związane z promocją szkoły;
 • źródełka wody;
 • ponadto z uwagi na pandemię COVID-19 i konieczność nauczania zdalnego pojawiły się wydatki na sprzęt ułatwiający pracę zdalną (dofinansowanie sprzętu dla nauczycieli – tablety graficzne oraz kamery do wszystkich sal lekcyjnych).

W tym roku szkolnym planujemy wspólnie z Dyrekcją oraz przy aktywnym uczestnictwie Samorządu Uczniowskiego finansowanie lub współfinansowanie m.in.:

 • zakupu sprzętu komputerowego oraz innych niezbędnych urządzeń elektronicznych (drukarki, mikrofony z mikroportem, itp.);
 • tablic interaktywnych do sal lekcyjnych;
 • pomysłów w ramach przyznanego przez RR budżetu uczniowskiego;
 • kosztów studniówki zarówno w zakresie organizacji imprezy, jak również sporządzenia tablicy pamiątkowej w ramach Projektu Galeria Absolwentów oraz innych pamiątek dla absolwentów;
 • zewnętrznej tablicy interaktywnej bądź stałej, reklamującej Szkołę na fasadzie budynku, widocznej od strony ulicy;
 • wydarzenia cykliczne oraz jednorazowe w ramach zgłaszanych wniosków o dofinansowanie;
 • inne zgłoszone pomysły, na które bardzo liczymy zarówno ze strony Szkoły jak również rodziców oraz uczniów;

KONTAKT z Radą Rodziców – przez swoich przedstawicieli klasowych w Radzie Rodziców lub na adres mailowy:                              radarodzicow.lo155@gmail.com

 

Pliki do pobrania