Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szk. 2018/2019:

 

Sylwia Mikulec (2b)– Przewodnicząca RR;

Justyna Głodek (2h) – Wiceprzewodnicząca RR;

Jacek Kocerka (1c) – Skarbnik RR;

Sławomir Bogucki (1b) – Sekretarz RR.

Przedstawiciel Rady Rodziców w Komisji Powypadkowej – Justyna Głodek (2h)

 

Rada Rodziców ustaliła roczną (zamiast miesięcznej) składkę na rok szkolny 2018/2019 w wysokości 300 PLN (wysokość jak w poprzednich latach).

Jako termin wpłaty składki (w dowolnej formie: raty, całość) ustalony został dzień 31 marca 2019 r.

Wpłat prosimy dokonywać WYŁĄCZNIE przelewem na konto w banku:

Konto podstawowe Pekao SA 85 1240 6247 1111 0000 4979 1862.

W przelewie prosimy podać KONIECZNIE: 1) imię i nazwisko DZIECKA, 2) klasę do której chodzi, 3) okres za jaki płacona jest składka.

Konto dodatkowe – wyłącznie dla potrzeb wyjazdów (integracyjnych, zielone szkoły, wyjazdy matematyczne/humanistyczne/językowe itp.)

34 1240 6175 1111 0010 6699 4049

Ze składek Rady Rodziców opłacanych jest wiele wydatków, z których korzystają wszyscy uczniowie. Prosimy więc o solidarne opłacanie składek przez wszystkich rodziców. W ubiegłym roku ze składek sfinansowaliśmy m.in.:

– pufy i leżaki dla uczniów;
– rolety w kilku salach przedmiotowych;
– monitoring szkolny;
– zakup podręczników, atlasów do sal lekcyjnych;
– zakup polsko- i obcojęzycznych książek, audiobooków i filmów do biblioteki szkolnej;
– wodę w dystrybutorach;
– organizację szkolnego Dnia Sportu, Dzień Planszówki; Biegu Bohaterek Powstania i innych imprez;
– zakup nagród w konkursach;
– stypendia dla najlepszych uczniów;
– wynajem sali w Galerii Porczyńskich na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów za szczególne osiągnięcia uczniów naszej szkoły;
– dofinansowanie w wysokości 5000,00 zł do kosztów wymiany językowej bądź wycieczki klasowej;
– dofinansowanie balu gimnazjalisty.

 

KONTAKT z Radą Rodziców – przez swoich przedstawicieli klasowych w Radzie Rodziców lub na adres mailowy: radarodzicow.lo155@gmail.com

 

Pliki do pobrania

Regulamin Rady Rodziców