Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szk. 2018/2019:

Przewodniczącym Rady Rodziców został Pan Jacek Kocerka,
Panią Magdalenę Mika-Kosior wybrano Wiceprzewodniczącą,
Panią Agnieszkę Rucińską wybrano Skarbnikiem,
Pana Sławomira Boguckiego – Sekretarzem Rady Rodziców.

 

 

Składka na fundusz Rady Rodziców pozostaje w roku szkolnym 2017/2018 bez zmian tzn. 30,00 zł miesięcznie za jedno dziecko 25,00 zł za każde kolejne dziecko w naszej szkole.

Ze składek tych realizujemy wiele wydatków. W ubiegłym roku były to m.in.: opłata za program Librus dla całej szkoły, monitoring, zakup podręczników do sal lekcyjnych, stale dostępna woda w dystrybutorach, wsparcie zakupów polsko- i obcojęzycznych książek, audiobooków i filmów do biblioteki szkolnej, wsparcie obsługi ksero, stypendia dla najlepszych uczniów, dopłaty do wycieczek szkolnych i klasowych, zakup nagród w konkursach szkolnych, organizacja Szkolnego Dnia Sportu, organizacja Turnieju Gier Planszowych, wsparcie finansowe przeglądu teatrów szkolnych, naprawa sprzętu dyskotekowego, wsparcie zakupów materiałów do prac plastycznych i innych w bieżących działaniach szkoły, zapomoga dla kilkorga uczniów, których rodziny znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, wynajem sali w Galerii Porczyńskich na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów za szczególne osiągnięcia uczniów naszej szkoły, dofinansowanie w wysokości 5000,00 zł do kosztów wymiany językowej bądź wycieczki klasowej, dofinansowanie balu gimnazjalisty.

Mając na uwadze, że z wydatków korzysta cała społeczność szkolna, będziemy wdzięczni za solidarne płacenie składek przez wszystkich rodziców.

Wpłat prosimy dokonywać WYŁĄCZNIE przelewem na konto w banku
Konto podstawowe Pekao SA 85 1240 6247 1111 0000 4979 1862.

konto dodatkowe – wyłącznie dla potrzeb wyjazdów (integracyjnych, zielone szkoły, wyjazdy matematyczne/humanistyczne/językowe itp.)
34 1240 6175 1111 0010 6699 4049

W przelewie prosimy podać KONIECZNIE: 1) imię i nazwisko DZIECKA, 2) klasę do której chodzi, 3) okres za jaki płacona jest składka.

KONTAKT z Radą Rodziców – najlepiej przez swoich przedstawicieli klasowych w Radzie Rodziców, bądź na adres: rodzicegim42@gmail.com

 

Pliki do pobrania

Regulamin Rady Rodziców