Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szk. 2019/2020:

 

Marek Rechciński (1as) – Przewodniczący RR;

Justyna Głodek (3h) – Wiceprzewodnicząca RR;

Jacek Kocerka (2c) – Skarbnik RR;

Piotr Kaliszek (1cs) – Sekretarz RR.

Przedstawiciel Rady Rodziców w Komisji Powypadkowej – Justyna Głodek (3h)

 
 
Rada Rodziców uchwaliła miesięczną składkę na rok szkolny 2019/2020 w wysokości 30 PLN, płatną przez 10 miesięcy w roku. Wysokość składki nie zmienia się od kilku lat.

 

Wpłat prosimy dokonywać WYŁĄCZNIE przelewem na konto w banku:

Konto podstawowe Pekao SA 85 1240 6247 1111 0000 4979 1862.

W przelewie prosimy podać KONIECZNIE: 1) imię i nazwisko DZIECKA, 2) klasę do której chodzi, 3) okres za jaki płacona jest składka.

Konto dodatkowe – wyłącznie dla potrzeb wyjazdów (integracyjnych, zielone szkoły, wyjazdy matematyczne/humanistyczne/językowe itp.): 34 1240 6175 1111 0010 6699 4049

 
Ze składek Rady Rodziców opłacanych jest wiele wydatków, z których korzystają wszyscy uczniowie. Prosimy więc o solidarne opłacanie składek przez wszystkich rodziców.
W ubiegłym roku ze składek sfinansowaliśmy m.in.:

 

– pufy, sofy, leżaki dla uczniów;
– rolety w kilku salach przedmiotowych;
– wodę w dystrybutorach;  
– monitoring szkolny;
– zakup podręczników, atlasów do sal lekcyjnych;
– zakup polsko- i obcojęzycznych książek, audiobooków i filmów do biblioteki szkolnej;
– organizację szkolnego Dnia Sportu, Biegu Bohaterek Powstania Warszawskiego, Dnia Uchodźcy, sztabu WOŚP, programu „Jak pięknie się różnić” i innych imprez;
– zakup nagród w konkursach;
– stypendia dla najlepszych uczniów;
– wynajem sali w Galerii Porczyńskich na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów za szczególne osiągnięcia uczniów naszej szkoły;
– dofinansowanie balu gimnazjalisty.

 
Obecnie planujemy m.in. zakup kilku tablic interaktywnych do sal lekcyjnych.

KONTAKT z Radą Rodziców – przez swoich przedstawicieli klasowych w Radzie Rodziców lub na adres mailowy: radarodzicow.lo155@gmail.com

 

Pliki do pobrania

Regulamin Rady Rodziców