ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE I OGÓLNE

Oferta CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Roku Szkolnym 2018/2019

Informacje wstępne:

Obcowanie z człowiekiem jest nieustającą przygodą – emocjonalną, intelektualną, kulturotwórczą. O ileż ciekawszą, kiedy zdajemy sobie sprawę z pewnych międzypokoleniowych powiązań, utrwalonych w historii, języku, literaturze, sztuce. Często również myślimy o tym, co nas wypełnia, kim jesteśmy. Chcemy wyrazić siebie, a do tego potrzebne są odpowiednie narzędzia – kompetencje językowe, artystyczne, historiozoficzne . Kiedy skompletujemy te elementy, będziemy w stanie poznać kulturę – swoją i obcą, dawną i współczesną. Będziemy poruszać się w wielopłaszczyznowej kulturze europejskiej, formułując precyzyjne, wielopoziomowe wypowiedzi i odczytując intencje odbiorcy. Naszą ambicją jest pokazanie, że edukacja humanistyczna to żywy amalgamat, w którym spotykają się głosy minione i ciągle mutujące pierwiastki współczesności.

Świadomy tych procesów uczeń przystąpi bez obaw do egzaminu maturalnego i nabędzie kompetencje, które pozwolą mu wybrać własną drogę naukową, zawodową, społeczną.

Przedmioty rozszerzone:
język polski, historia, ( od drugiej klasy trzeci przedmiot do wyboru)

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, historia

Nauczane języki obce:
język angielski (kontynuacja) 6h/tyg +  zajęcia Native Speakerem; język niemiecki 2h/tyg. lub język hiszpański 2h/tyg z podziałem na stopień zaawansowania.

Opis profilu:

Siatka przedmiotów rozszerzonych:

Przedmioty rozszerzone Klasa I Klasa II Klasa III
język polski 5 7 7
historia 3 5 3
trzeci do wyboru 1 4 4


Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty
: Wiosenna Szkoła Humanistyczna (wyjazdowe warsztaty tematyczne); zajęcia teatralne (prowadzone z perspektywy teoretycznej  i praktycznej – w oparciu o ugruntowaną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie aktorskie nauczyciela); nauczanie historii w języku angielskim,

Do tego profilu zapraszamy uczniów o otwartych umysłach, szerokich zainteresowaniach humanistycznych, artystycznych, dziennikarskich, filozoficznych, lingwistycznych, ale także „ścisłowców”, którzy pragną rozwijać się wielopłaszczyznowo. Wszak strukturę człowieka tworzą różne pierwiastki – duchowe i materialne. Współczesny humanista to osoba, która ma świadomość tej równowagi i porzuca schematy.

Przykładowe kierunki studiów:

aktorstwo, archeologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, filozofia, historia, historia sztuki, iberystyka, pedagogika, politologia, polityka społeczna, prawo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, wiedza o teatrze, kulturoznawstwo.

 

Przedmioty rozszerzone:

matematyka, fizyka ( od drugiej klasy trzeci przedmiot do wyboru)

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, fizyka

Nauczane języki obce:

język angielski (kontynuacja) 6h/tyg.+ zajęcia Native Speakerem; język niemiecki 2h/tyg. lub język hiszpański 2h/tyg.z podziałem na stopień zaawansowania

Opis profilu:

siatka przedmiotów rozszerzonych:

Przedmioty rozszerzone Klasa I Klasa II Klasa III
matematyka 5 8 6
fizyka 1 5 4
trzeci do wyboru 1 4 4

 

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty:

nauczanie dwujęzyczne od pierwszej klasy – matematyka i chemia, Zimowa Szkoła Matematyki, zajęcia w pracowniach Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, koło naukowe z fizyki dla zainteresowanych, zajęcia dodatkowe z programowania dla zainteresowanych.

Do tego profilu zapraszamy absolwentów gimnazjów zainteresowanych matematyką i naukami przyrodniczymi, wiążącymi swoją przyszłość ze studiami na kierunku ścisłym, przyrodniczym lub technicznym.

Przykładowe kierunku studiów:

matematyka, fizyka, budownictwo, architektura, ekonomia, informatyka, data science i inżynieria danych big data, analizy statystyczne i data mining w biznesie, big data i machine learning

Przedmioty rozszerzone:

matematyka, chemia, (od drugiej klasy trzeci przedmiot do wyboru)

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

polski, matematyka, j. obcy, chemia

Nauczane języki obce:

język angielski (kontynuacja) 3h/tyg. ; język niemiecki 2h/tyg. lub język hiszpański 2h/tyg.z podziałem na stopień zaawansowania

Opis profilu:

Siatka przedmiotów rozszerzonych:

Przedmioty rozszerzone Klasa I Klasa II Klasa III
matematyka 5 8 6
chemia 1 5 4
trzeci do wyboru 1 4 4

 

Dodatkowe zajęcia: warsztaty i zajęcia (np. Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska), zajęcia w bardzo dobrze wyposażonej szkolnej pracowni chemicznej

Profil dla osób o zainteresowaniach matematyczno – przyrodniczych, pragnących po ukończeniu szkoły podjąć studia na kierunkach przyrodniczych i politechnicznych

Przykładowe kierunki studiów: biogospodarka, biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, inżynieria biomedyczna i inne kierunki politechniczne; energetyka i chemia jądrowa, chemia medyczna, chemia, inżynieria nanostruktur; bioinżynieria zwierząt, technologia żywności i żywienia człowieka, inżynieria ekologiczna, bezpieczeństwo żywności, technologie energii odnawialnej, inżynieria i gospodarka wodna oraz studia w języku angielskim (np. environmental engineering) i inne studia o profilu przyrodniczym.

Przedmioty rozszerzone:

matematyka, geografia, (od drugiej klasy trzeci przedmiot do wyboru)

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

j.polski, matematyka, j.obcy, geografia

Nauczane języki obce:

język niemiecki 6h/tyg.; język angielski 2h/tyg.z podziałem na stopień zaawansowania

Opis profilu:

Siatka przedmiotów rozszerzonych:

Przedmioty rozszerzone Klasa I Klasa II Klasa III
matematyka 5 8 6
geografia 1 5 4
trzeci do wyboru 1 4 4

 

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: projekty i wymiany ze szkołami partnerskimi w Niemczech wspierane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, przedmioty nauczane w języku niemieckim: geografia, chemia; język niemiecki nauczany na poziomie pozwalającym na przystąpienie do egzaminu Deutsches Sprachdiplom Stufe II (poziom C1 według europejskich standardów kompetencji językowych); zdanie tego egzaminu oraz matury uprawnia do podjęcia studiów w Niemczech bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu z języka niemieckiego, współpraca z instytucjami związanymi z krajami niemieckojęzycznymi.

 

Do tego profilu zapraszamy: absolwentów gimnazjów wiążących swą przyszłość ze studiami na kierunkach ścisłych, politechnicznych, ekonomicznych. Dwujęzyczny program nauczania języka niemieckiego ułatwi posługiwanie się językiem, w którym powstają liczne prace w tym zakresie. Klasa ta dedykowana jest również osobom o uzdolnieniach lingwistycznych.

Przykładowe kierunki studiów: ekonomia, finanse i bankowośc, zarządzanie, inżynieria, ochrona środowiska, transport, filologia germańska, lingwistyka stosowana

Przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia, matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, biologia, chemia

Nauczane języki obce:
język angielski (kontynuacja) 3h/tyg. ; język niemiecki 2h/tyg. lub język hiszpański 2h/tyg.z podziałem na stopień zaawansowania

Opis profilu:


Siatka przedmiotów rozszerzonych:

Przedmioty rozszerzone Klasa I Klasa II Klasa III
biologia 1 5 4
chemia 2 5 3
matematyka 4 7 7

 

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: zajęcia doświadczalne z chemii i biologii w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach, warsztaty w BioCEN-ie

Do tego profilu zapraszamy absolwentów gimnazjów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążącymi swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. W ramach lekcji uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej – prowadząc eksperymenty tak chemiczne jak i biologiczne.

Przykładowe kierunki studiów:

lekarski, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, weterynaria, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, inżynieria materiałowa, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna, elektronika, energetyka, ochrona środowiska, neuroinformatyka, kosmetologia

Przedmioty rozszerzone:

język polski, historia, ( od drugiej klasy trzeci przedmiot do wyboru)

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, historia

Nauczane języki obce: język hiszpański 3h/tyg (kontynuacja lub od podstaw), język angielski 2h/tyg.

Opis profilu:

Siatka przedmiotów rozszerzonych:

Przedmioty rozszerzone Klasa I Klasa II Klasa III
język polski 5 7 7
historia 3 4 3
trzeci do wyboru 1 4 4

 

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, Wiosenna Szkoła Humanistyczna (wyjazdowe warsztaty tematyczne); zajęcia teatralne (prowadzone z perspektywy teoretycznej  i praktycznej – w oparciu o ugruntowaną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie aktorskie nauczyciela);, wyjazd edukacyjny do Madrytu, wakacyjne wyjazdy do Andaluzji

Do tego profilu zapraszamy absolwentów gimnazjum, którzy chcą rozwijać się w kierunku humanistycznym. Pierwszym językiem obcym jest język hiszpański, który prowadzony jest zarówno przez nauczyciela z Polski, jak i native speakera z Hiszpanii w ramach przedmiotu Cultura y Sociedad. Drugim językiem obcym jest język angielski.

Przykładowe kierunki studiów:

aktorstwo, archeologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, filozofia, historia, historia sztuki, iberystyka, pedagogika, politologia, polityka społeczna, prawo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, wiedza o teatrze

„Ucz się w twórczej i życzliwej atmosferze. Rozwijaj swoje talenty.
Indywidualizujemy wymagania i wzmacniamy mocne strony osobowości, wspieramy kształtowanie charakteru.”

 

Szkole patronują

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ,
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej,
Teatr Polski,

umożliwi to licealistom udział w cyklicznych wykładach i warsztatach, dostęp do nowoczesnych laboratoriów, korzystanie z materiałów dydaktycznych.

 

Współpraca międzynarodowa

• Współpraca z Republiką Federalną Niemiec (państwowy egzamin DSD II)
• Współpraca z British Council ( Advance)
• Wymiany zagraniczne z Niemcami, Belgią, Holandią, Włochami
• Zajęcia z native speakerami w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim

 

Zajęcia dodatkowe

• Zimowa Szkoła Matematyczna we współpracy z ośrodkami akademickimi
• Olimpiada Matematyczna Lingwistyki
• Wiosenna Szkoła Humanistów (wyjazdowe warsztaty tematyczne)
• Warsztaty teatralne w czterech językach
• Coroczny przegląd teatrów szkolnych „TREMA”
• Wolontariat
• Koła przedmiotowe
• Zajęcia sportowe (basen, strzelnica, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, siłownia, piłka ręczna, unihokej)
• Konsultacje