Język polski


Bogumiła Krakowiak
Agnieszka Łagodowska
Anna Rudnicka
Radosław Sobotka
Łukasz Leonkiewicz
Marzena Wojtukowicz

Język angielski


Ewa Gnys – Malinowska
Agnieszka Zatoń-Sztolcman
Dorota Zięba
Agnieszka Wróblewska
Joanna Nowak
Aneta Juźwin
Ursula Al-Kaisse
Robert Aleksander McIntyre
Zuzanna Guranowska

Język niemiecki


Beata Kowalska
Małgorzata Frączyk
Katarzyna Siebuła-Zelek
Bettina Wurps
Małgorzata Bogacka

Język hiszpański


Anna Jóźwiak
Francisco Pardines Perez
Marcin Tuszyński

Matematyka


Iwona Gruszecka
Anna Grabek
Agnieszka Radziszewska
Mirosława Słoma

Chemia


Aneta Bernakiewicz
Ewelina Kielesińska
Sylwia Polakiewicz

Fizyka


Anna Federowicz
Tomasz Michniowski
Wanda Turlej

Informatyka


Cezary Wilk
Krzysztof Pstrągowski

Biologia


Ewelina Kielesińska
Anna Rajewska
Katarzyna Tracz – Buda

Geografia


Katarzyna Domaradzka
Małgorzata Bogacka

Historia


Ewelina Tylińska
Dorota Myśliwska

Wychowanie fizyczne


Agnieszka Bocianowska
Dorota Chmielewska
Jacek Gotkowski
Marzena Kurzak
Patrycja Sopińska

Wiedza o społeczeństwie


Małgorzata Frączyk
Elżbieta Herse

Edukacja dla bezpieczeństwa


Jacek Gotkowski

Wiedza o kulturze


Magdalena Stokowska

Podstawy przedsiębiorczości


Agnieszka Chabowska – Litka

Religia


Sławomir Jastrzębski
Marek Nowakowski

Etyka i filozofia


Łukasz Leonkiewicz

Technika


Ewelina Kielesińska
Wanda Turlej
Anna Federowicz

Plastyka


Aneta Sawicka

Muzyka


Urszula Tomaszewska

Wychowanie do życia w rodzinie


Gabriela Augustynowicz
Janina Żółtowska

Pedagog


Gabriela Augustynowicz
Aneta Pękała

Psycholog


Aneta Pękała

Doradca Zawodowy


Katarzyna Porucznik

Biblioteka


Iwona Kołodziejczyk
Katarzyna Pyrczak – Pietrasik

 

 

Nagrodzeni Nauczyciele

Za profesjonalizm w pracy dydaktyczno wychowawczej, uśmiech, serce i cierpliwość w dniu 17 czerwca 2019r  nagrodę Burmistrza otrzymał Pan Krzysztof Wieczór, nagrodę Prezydenta  m. st. Warszawy Pani Anna Grabek.Gratulujemy!
 
10 października 2018 r za wysiłek w kształceniu podopiecznych, za szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze, za entuzjazm, dzielność, cierpliwość oraz niespożyte pokłady energii, nagrodę Burmistrza Mokotowa  otrzymała p. Agnieszka Radziszewska i Agnieszka Zatoń-Sztolcman.


19 czerwca 2018 r za szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze za poświęcenie dzięki któremu uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, nagrodę Burmistrza Mokotowa otrzymała: p. Joanna Nowak oraz p. Dorota Zięba
14 października 2017 r za wspomaganie rozwoju intelektualnego młodzieży i szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymała Anna Grabek..
W październiku 2015 p. Dorota Zięba i p. Joanna Redak otrzymały Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Śródmieście za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej.
W październiku 2015 p. Małgorzata Frączyk i p. Agnieszka Radziszewska otrzymały Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej.
W październiku 2014 p. Wanda Turlej została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz we wrześniu 2015 otrzymała Medal Złoty za Długoletnią Służbę.


Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym Koleżankom i życzymy wielu dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pracy.