Język polski


Bogumiła Krakowiak
Agnieszka Łagodowska
Anna Rudnicka
Radosław Sobotka

Język angielski


Ursula Al-Kaisse
Kamal Agnihotri
Marcianne Berman
Tomasz Deskiewicz
Ewa Gnys – Malinowska
Agnieszka Zatoń-Sztolcman
Dorota Zięba
Agnieszka Wróblewska
Joanna Nowak

Język niemiecki


Beata Kowalska
Małgorzata Frączyk
Katarzyna Przybylska
Katarzyna Siebuła-Zelek
Bettina Wurps

Język hiszpański


Anna Jóźwiak
Francisco Pardines Perez
Marcin Tuszyński

Matematyka


Iwona Gruszecka
Anna Grabek
Agnieszka Radziszewska
Mirosława Słoma
Krzysztof Wieczór

Chemia


Aneta Bernakiewicz
Ewelina Kielesińska

Fizyka


Anna Federowicz
Tomasz Michniowski
Wanda Turlej

Informatyka


Andrzej Manelski
Cezary Wilk

Biologia


Ewelina Kielesińska
Anna Rajewska

Geografia


Marlena Kowalczyk
Małgorzata Zarzycka

Historia


Ewelina Tylińska
Alina Lachowska

Wychowanie fizyczne


Agnieszka Bocianowska
Dorota Chmielewska
Jacek Gotkowski
Marzena Kurzak
Patrycja Sopińska

Wiedza o społeczeństwie


Małgorzata Frączyk
Elżbieta Herse

Edukacja dla bezpieczeństwa


Jacek Gotkowski

Wiedza o kulturze


Magdalena Stokowska

 

Podstawy przedsiębiorczości


Anita Mikucka-Moczek

Religia


Sławomir Jastrzębski
Krzysztof Lichota

Etyka i filozofia


Łukasz Leonkiewicz

Technika


Ewelina Kielesińska
Wanda Turlej
Anna Federowicz

Plastyka


Aneta Sawicka

Muzyka


Urszula Tomaszewska

Wychowanie do życia w rodzinie


Gabriela Augustynowicz
Janina Żółtowska

Pedagog


Gabriela Augustynowicz

 

Psycholog


Maciej Misztal

 

Terapeuta pedagogiczny


Grażyna Ciechanowska

Biblioteka


Iwona Kołodziejczyk
Anita Mikucka-Moczek