Język polski


Bogumiła Krakowiak
Agnieszka Łagodowska
Anna Rudnicka
Radosław Sobotka

Język angielski


Ursula Al-Kaisse
Kamal Agnihotri
Marcianne Berman
Tomasz Deskiewicz
Ewa Gnys – Malinowska
Agnieszka Zatoń-Sztolcman
Dorota Zięba
Agnieszka Wróblewska
Joanna Nowak
Aneta Juźwin

Język niemiecki


Beata Kowalska
Małgorzata Frączyk
Katarzyna Przybylska
Katarzyna Siebuła-Zelek
Bettina Wurps

Język hiszpański


Anna Jóźwiak
Francisco Pardines Perez
Marcin Tuszyński

Matematyka


Iwona Gruszecka
Anna Grabek
Agnieszka Radziszewska
Mirosława Słoma

Chemia


Aneta Bernakiewicz
Ewelina Kielesińska

Fizyka


Anna Federowicz
Tomasz Michniowski
Wanda Turlej

Informatyka


Andrzej Manelski
Cezary Wilk

Biologia


Ewelina Kielesińska
Anna Rajewska

Geografia


Marlena Kowalczyk
Małgorzata Zarzycka

Historia


Ewelina Tylińska
Alina Lachowska

Wychowanie fizyczne


Agnieszka Bocianowska
Dorota Chmielewska
Jacek Gotkowski
Marzena Kurzak
Patrycja Sopińska

Wiedza o społeczeństwie


Małgorzata Frączyk
Elżbieta Herse

Edukacja dla bezpieczeństwa


Jacek Gotkowski

Wiedza o kulturze


Magdalena Stokowska

 

Podstawy przedsiębiorczości


Anita Mikucka-Moczek

Religia


Sławomir Jastrzębski
Krzysztof Lichota

Etyka i filozofia


Łukasz Leonkiewicz

Technika


Ewelina Kielesińska
Wanda Turlej
Anna Federowicz

Plastyka


Aneta Sawicka

Muzyka


Urszula Tomaszewska

Wychowanie do życia w rodzinie


Gabriela Augustynowicz
Janina Żółtowska

Pedagog


Gabriela Augustynowicz

 

Psycholog


Maciej Misztal

 

Terapeuta pedagogiczny


Grażyna Ciechanowska

Biblioteka


Iwona Kołodziejczyk
Anita Mikucka-Moczek

 

Nagrodzeni Nauczyciele


W październiku 2014 p. Wanda Turlej została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz we wrześniu 2015 otrzymała Medal Złoty za Długoletnią Służbę.
W październiku 2015 p. Małgorzata Frączyk i p. Agnieszka Radziszewska otrzymały Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej.
W październiku 2015 p. Dorota Zięba i p. Joanna Redak otrzymały Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Śródmieście za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej.
14 październiku 2016 p. Anna Rajewska otrzymała Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej.
22 czerwca 2017 p. Marta Wnukowicz, Magdalena Stokowska, Anna Federowicz, Wanda Turlej otrzymały Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Mokotów za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczej

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym Koleżankom i życzymy wielu dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pracy.