Język polski


Justyna Stankiewicz
Agnieszka Łagodowska
Anna Rudnicka
Radosław Sobotka
Łukasz Leonkiewicz
Marlena Kaźmieruk – Hryć

Katarzyna Zarzecka

Język angielski


Ewa Gnys – Malinowska
Agnieszka Zatoń-Sztolcman
Dorota Zięba
Agnieszka Wróblewska
Joanna Nowak
Aneta Juźwin
Robert Aleksander McIntyre
Anna Korzeb
Małgorzata Krawczyk
Monika Zientarska

 

Język niemiecki


Beata Kowalska
Danuta Fertak
Katarzyna Siebuła-Zelek
Bettina Wurps

Język hiszpański


Castillo Lozano Uriel Fernardo
Ruben Garcia Benitez

Matematyka


Iwona Gruszecka
Anna Grabek
Małgorzata Orzeł
Mirosława Słoma
Katarzyna Szubert
Teresa Kożuchowska

Chemia


Sylwia Polakiewicz

Owczarek Agnieszka

Fizyka


Tomasz Michniowski

Informatyka


Cezary Wilk
Krzysztof Pstrągowski

Biologia


Agnieszka Charzewska
Małgorzata Krawczyk

Geografia


Katarzyna Domaradzka
Katarzyna Pyrczak – Pietrasik

Historia


Ewelina Tylińska
Dorota Myśliwska

Wychowanie fizyczne


Agnieszka Bocianowska
Dorota Chmielewska
Jacek Gotkowski
Marzena Kurzak
Patrycja Sopińska

Wiedza o społeczeństwie


Małgorzata Frączyk
Elżbieta Herse

Edukacja dla bezpieczeństwa


Jacek Gotkowski

Wiedza o kulturze


Monika Gromek

Podstawy przedsiębiorczości


Agnieszka Chabowska – Litka

Religia


Sławomir Jastrzębski
Marek Nowakowski

Etyka i filozofia


Łukasz Leonkiewicz
Bożena Ziółkowska

Historia sztuki


Aneta Sawicka

Plastyka


Aneta Sawicka

Pedagog


Paulina Walczak

Psycholog


Guzek Sandra

Doradca Zawodowy


Katarzyna Porucznik

Biblioteka


Iwona Kołodziejczyk
Katarzyna Pyrczak – Pietrasik

 

 

Nagrodzeni Nauczyciele

Za profesjonalizm w pracy dydaktyczno wychowawczej, uśmiech, serce i cierpliwość w dniu 17 czerwca 2019r  nagrodę Burmistrza otrzymał Pan Krzysztof Wieczór, nagrodę Prezydenta  m. st. Warszawy Pani Anna Grabek.Gratulujemy!
 
10 października 2018 r za wysiłek w kształceniu podopiecznych, za szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze, za entuzjazm, dzielność, cierpliwość oraz niespożyte pokłady energii, nagrodę Burmistrza Mokotowa  otrzymała p. Agnieszka Radziszewska i Agnieszka Zatoń-Sztolcman.


19 czerwca 2018 r za szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze za poświęcenie dzięki któremu uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, nagrodę Burmistrza Mokotowa otrzymała: p. Joanna Nowak oraz p. Dorota Zięba
14 października 2017 r za wspomaganie rozwoju intelektualnego młodzieży i szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymała Anna Grabek..
W październiku 2015 p. Dorota Zięba i p. Joanna Redak otrzymały Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Śródmieście za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej.
W październiku 2015 p. Małgorzata Frączyk i p. Agnieszka Radziszewska otrzymały Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej.
W październiku 2014 p. Wanda Turlej została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz we wrześniu 2015 otrzymała Medal Złoty za Długoletnią Służbę.


Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym Koleżankom i życzymy wielu dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pracy.