Przedmioty Humanistyczne

Agnieszka Łagodowska – język polski
Bogumiła Krakowiak – język polski
Anna Rudnicka – język polski
Sobotka Radosław – język polski
Magda Stokowska – wiedza o kulturze

Historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia

Elżbieta Herse – wiedza o społeczeństwie
Ewelina Tylińska – historia, historia w języku angielskim
Anita Mikucka- Moczek – podstawy przedsiębiorczości
Łukasz Leonkiewicz – filozofia

Języki Obce

Ewa Gnys-Malinowska – język angielski
Joanna Nowak – język angielski
Dorota Zięba – język angielski
Agnieszka Zatoń – język angielski
Bettina Wurps – landeskunde
Katarzyna Przybylska – język niemiecki
Katarzyna Siebuła-Zelek – język niemiecki
Marcianne Berman – język angielski (Regional studies)
Anna Jóźwiak – język hiszpański o mnie»
Małgorzata Frączyk – język niemiecki, koss
Ursula Al-Kaisse – język angielski (Regional studies)
Agnieszka Wróblewska – język angielski
Marcin Tuszyński – hiszpański
Agnihori Komal – (Regional studies)
TomaszDeskiewicz – język angielski
Beata Kowalska – język niemiecki
Francisko Pardines Perez – Coltura y Sociedad

Matematyka, Informatyka

Agnieszka Radziszewska – matematyka
Iwona Gruszecka – matematyka
Anna Grabek– matematyka
Krzysztof Wieczór
Cezary Wilk – informatyka
Andrzej Manelski – informatyka

Przedmioty Przyrodnicze

Anna Federowicz – fizyka, technika, fizyka po niemiecku
Wanda Turlej – fizyka, technika
Aneta Bernakiewicz – chemia po angielsku, technika
Ewelina Kielesińska – chemia, biologia, technika
Anna Rajewska – biologia
Marlena Kowalczyk – geografia
Tomasz Michniowski – fizyka
Marzena Zawadzka -geografia

Przedmioty artystyczno - techniczne

Urszula Tomaszewska – muzyka, zajęcia artystyczne
Anna Federowicz – zajęcia techniczne, fizyka, fizyka po niemiecku
Wanda Turlej – zajęcia techniczne, fizyka
Aneta Bernakiewicz- zajęcia techniczne, chemia, biologia po angielsku
Aneta Sawicka – plastyka

Wychowanie fizyczne

Dorota Chmielewska
Jacek Gotkowski – wf, wychowanie dla bezpieczeństwa
Marzena Kurzak
Agnieszka Bocianowska
Patrycja Sopińska

Religia, Etyka

ks. Słąwomir Jastrzębski – religia
Łukasz Leonkiewicz – etyka
ks. Krzysztof Lichota – religia

Pedagog, psycholog i reedukator szkolny

Gabriela Augustynowicz – pedagog, wychowanie w rodzinie
Maciej Misztal – psycholog
Grażyna Ciechanowska – terapa pedagogiczna

Biblioteka

Iwona Kołodziejczyk – nauczyciel bibliotekarz
Anita Mikucka – Moczek – nauczyciel bibliotekarz