I semestr 1.09.2017 – 12.01.2018

12.01.2018 – koniec wystawiania ocen za I semestr

29.01.2018 – rady klasyfikacyjne i zatwierdzająca

II semestr 29.01 2018 – 22.06.2018

08.06.2018 – koniec wystawiania ocen rocznych

11.06.2018 – rady klasyfikacyjne

14.06. 2018 – rada zatwierdzająca