I semestr

2.09.2019 – 19.01.2020r

13.12.2019r (piątek)- wystawianie zagrożeń i ocenach nieodpowiednich zachowania

11.01.2020r – koniec wystawiania ocen

13.01.2020r -rada klasyfikacyjna, zatwierdzająca

20.01.2020r rada podsumowująca

II semestr

20 stycznia 2020r – 26.06.2020r ( piątek) klasy I i II

20 stycznia 2020r – 24 kwietnia 2020r- klasy III

3 kwietnia 2020r wystawienie przewidywanych ocen końcowych – klasy III

17 kwietnia 2020r koniec wystawiania ocen – klasy III

20 kwietnia 2020r rada klasyfikacyjna –klasy III

22 kwietnia 2020(środa) rada zatwierdzająca – klasy III

24 kwietnia 2020r.-zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020 – klasy III

5 czerwca 2020r – wystawienie przewidywanych ocen końcowych – klasy I i II

19 czerwca 2020r – koniec wystawiania ocen – klasy I i II

22 czerwca 2020r –  rady klasyfikacyjne – klasy I i II

23 czerwca 2020r  rada zatwierdzająca (wtorek) – klasy I i II