I semestr

1.09.2018 – 13.01.2019r (piątek)

14.12.2018r (piątek)- wystawianie zagrożeń i ocenach nieodpowiednich zachowania

04.01.2019r – koniec wystawiania ocen

07.01.2019r -rada klasyfikacyjna, zatwierdzająca

14.01.2019r rada podsumowująca

II semestr

14stycznia 2019 – 21.06.2019r ( piątek)

24 maja 2019r – wystawienie przewidywanych ocen końcowych

07czerwca 2019r – koniec wystawiania ocen

10 czerwca.2019r –  rady klasyfikacyjne

13 czerwca 2019r  rada zatwierdzająca