Informujemy, w roku szkolnym 2017/18 zostaną przeprowadzone następujące konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów:

WYKAZ KONKURSÓW
Na stronie internetowej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w zakładce Konkursy Przedmiotowe zostały umieszczone programy merytoryczne konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów, które będą organizowane w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018.

Harmonogram Konkursów 2017/2018

Wszyscy uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie, powinni zapoznać się z regulaminem i programem merytorycznym wybranego konkursu. Regulaminy i potrzebne dokumenty

Uczniowie zgłaszają się do nauczyciela koordynatora na 10 dni przed terminem etapu szkolnego. Wraz ze zgłoszeniem się do konkursu przekazują nauczycielowi zgodę rodziców druk będzie można pobrać ze strony Mazowieckie Talenty Konkursy Przedmiotowe a w przypadku Konkursu Informatycznego Logia ze strony OEIiZK zakładka Oświadczenie 

Uczestnik Konkursu LOGIA od 10 października 2017 roku zakłada konto na platformie konkursy.oeiizk.edu.pl, gdzie rozwiązuje test i wysyła rozwiązania zadań, nie później niż 16 listopada 2017 roku do godziny 1400 i informuje o tym fakcie nauczyciela w szkole. Od 19 października 2017 roku każdy uczestnik będzie mógł pobrać Wytyczne do rozwiązywania testu i zadań pierwszego etapu i oddawania ich do oceny. Rodzice (opiekunowie prawni) każdego ucznia przystępującego do Konkursu składają pisemne oświadczenie stanowiące zgodę na udział ucznia w Konkursie. Uczniowie dostarczają nauczycielom wypełnione oświadczenia. Oświadczenia pozostają w szkołach macierzystych uczniów, do końca bieżącego roku szkolnego.

Życzymy Wam powodzenia!