Te otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych po raz pierwszy zorganizowane były w roku 2017 przez Fundację Matematyków Wrocławskich, Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydawnictwem Logi. Od roku 2018 do grona organizatorów dołącza nasza szkoła z pomocą Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, co oznacza że zawody będą odbywały się w dwóch miejscach w Polsce. Konkurs ma na celu szerzenie i popularyzowanie logicznego myślenia i podniesienia kultury matematycznej wśród Polaków, a wszystko to zaczęło się od Urszuli Marciniak.
Do zawodów można się przygotować, rozwiązując zadania z zeszytów i stron internetowych wydawnictwa Logi, zadania treningowe puzzlegames on-line na stronie https://www.puzzle-loop.com/. Diagramy zadań z Mistrzostw Polski można znaleźć tutaj.

zadania treningowe

O Uli Marciniak

Ula urodziła się w Warszawie 24 III 1977 roku. Ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Była też zamiłowaną poetką, designerką, fotografką i podróżniczką. Od dzieciństwa uwielbiała wymyślać dla innych zagadki, łamigłówki, puzzle, rebusy i gry planszowe. Swoją pasją chciała się dzielić ze wszystkimi. Dwa lata po studiach założyła wydawnictwo Logi i rozpoczęła cykliczne wydawanie początkowo zeszytów z obrazkami logicznymi, a wkrótce szerokiej gamy łamigłówek logicznych w formie papierowej i elektronicznej. Firma okazała się sporym sukcesem. Ula prowadziła ją z wielką pasją. Swoimi zeszytami sponsorowała niezliczoną ilość szkolnych konkursów, a egzemplarze archiwalne wysyłała do… zakładów karnych. Egzemplarze „Obrazków logicznych” i „Logi-mixów”, które wyszły spod Jej ręki, od samego początku otrzymywali także laureaci wszystkich konkursów organizowanych przez Fundację Matematyków Wrocławskich, a od roku 2018 także laureacie naszego Memoriału.
O swojej działalności pisała tak: Urodziłam się w czasach, kiedy nie było internetu, a łamigłówek w kioskach było naprawdę niewiele. Trzeba więc było wymyślać samemu! Studiowałam matematykę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie można było na co dzień mieć do czynienia z logiką, zadaniami, główkowaniem, więc – choć nie byłam najlepszą studentką – to okres studiów wspominam bardzo miło. W 2003 roku pracowałam w ówczesnym Generali, a w wolnym czasie rozwiązywałam obrazki logiczne. Miałam zawsze dużo zagranicznych gazetek z łamigłówkami, które z wszelakich podróży przywoził mi mój tata. Zaczęłam patrzeć jakie mają tytuły, okładki, środki, papier, ceny… Zaczęłam kalkulować i projektować. Tak więc gdy w Generali objęły mnie zwolnienia grupowe, to ucieszyło mnie to niezmiernie i tak oto znalazłam się w Urzędzie Gminy Bielany w Warszawie i zarejestrowałam LOGI. Do dziś LOGI jest moją miłością i moją pasją. Stale staram się tę firmę rozwijać i udoskonalać. Staram się utrzymywać miesięczniki na wysokim poziomie, zarówno merytorycznym, jak i jakościowym (gruby, dobrej jakości papier, lakierowana okładka i sprawdzona drukarnia). Oczywiście zawsze z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze i opinie i cieszy mnie każde miło słowo, które od Was otrzymuję. Dziękuję, że jesteście ze mną na dobre i na złe
Ula zmarła w czerwcu 2016 roku pokonała ją bezlitosna choroba. Odeszła w wieku zaledwie 39 lat – do końca kreatywna, szlachetna i piękna. Jej dzieło jest nadal kontynuowane przez rodzinę i przyjaciól z pożytkiem dla nas wszystkich.
W roku 2018 memoriał rozgrywany będzie niezależnie w Warszawie i we Wrocławiu, gdzie jego organizatorem jest Fundacja Matematyków Wrocławskich i Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Osoby zainteresowane udziałem w zawodach wrocławskich znajdą informacje tutaj.

Terminarz

1 lutego 2018 – uruchomienie zapisów za pośrednictwem formularza na stronie internetowej
28 lutego 2018 – zamknięcie formularza i zakończenie rejestracji do konkursu.
5 – 9 marca 2018 – eliminacje szkolne
Nauczyciele koordynujący zawody w poszczególnych szkołach, przeprowadzają konkurs w wybranym przez siebie terminie. Zawody nie muszą odbyć się w godzinach porannych, dzięki czemu nie trzeba zaburzać normalnego dnia pracy szkoły.
do 12. marca 2018 – przesyłanie wyników poprzez uzupełnienie wskazanego formularza
Nauczyciele sprawdzają prace zgodnie z przesłanym kluczem. Koordynator przesyła dane dotyczące uzyskanych punktów przez poszczególnych uczniów w pliku przesłanym przez organizatora.
16 marca 2018 – ogłoszenie listy finalistów na stronie internetowej konkursu
24 marca 2018 – finał w CLV LO

Przebieg finału:

9:45 – finaliści zajmują miejsca w wyznaczonych salach

10:00 – 10:45 – I runda finałowa

11:00 – 11:45 – II runda finałowa

12:00 – 12:45 – III runda finałowa

13:00 – 13:45 – Wykład popularnonaukowy i ogłoszenie nazwisk uczestników Wielkiego Finału

14:00 – 14:45 – Wielki Finał

15:00 – ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród

Regulamin Konkursu:

 

Konkurs nosi nazwę Memoriał Urszuli Marciniak, która była założycielem Wydawnictwa Logi.

Organizatorem zawodów w Warszawie jest CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie we współpracy z Wydawnictwem Logi, Fundacją Matematyków Wrocławskich,

Uczniowie biorą udział w zawodach tylko za pośrednictwem szkół, w których odbywa się etap eliminacyjny. Mogą wziąć w nim udział także nauczyciele i rodzice.
Inne osoby dorosłe mogą wziąć udział w eliminacjach on-line, wysyłając indywidualne zgłoszenie przez formularz na stronie organizatora.

Zawodnicy startują indywidualnie w jednej z kategorii.

 

a) klasy IV-VI SP

b) gimnazja + VII klasy SP

c) szkoły ponadgimnazjalne

d) dorośli (studenci, nauczyciele, rodzice i inni).

 

Eliminacje przeprowadzane w szkołach polegają na rozwiązaniu zestawu zadań przesłanych przez organizatorów w czasie 45 min. w warunkach kontrolowanej samodzielności.

Za rozwiązanie każdego zadania można otrzymać 3 pkt.

Po przesłaniu wyników do organizatorów ustalany jest próg kwalifikacji do finału i ogłaszana jest lista zakwalifikowanych.

W przypadku gdy liczba zawodników z danej kategorii wiekowej, którzy przekroczyli próg eliminacyjny, istotnie przekroczy 50 osób, a przy progu podwyższonym o 1 pkt jest mniejsza niż 20 osób, organizator zażąda dostarczenie prac wszystkich zawodników powyżej progu. Prace te są wówczas sprawdzane z dokładnością do każdego pola i na tej podstawie ustalana jest ostateczna lista finalistów o długości z przedziału [20, 50]. Organizator może też (o ile będzie to konieczne) przeprowadzić w szkołach danej kategorii wiekowej dodatkowy etap półfinałowy, na zasadach analogicznych do eliminacji, ale z trudniejszymi zadaniami.

Zadania eliminacyjne i półfinałowe to łamigłówki diagramowe typu: piramidy (wieżowce), lampki, wielokropki, łamigłówki architekta, kakuro, sudoku (klasyczne lub zmodyfikowane). Wszystkie zadania zawierają instrukcję rozwiązania.

Finał rozgrywany jest w sobotę lub niedzielę przypadającą w tygodniu rocznicy urodzin Urszuli Marciniak.

Rozgrywki finałowe składają się z trzech 45-minutowych rund o rosnącym stopniu trudności. Pomiędzy rundami są 15-minutowe przerwy. Po każdej rundzie odpadają zawodnicy z najniższymi wynikami.

Każda szkoła zgłaszająca uczniów jest zobowiązana do wyznaczenia co najmniej jednego nauczyciela, który pomoże w sprawdzaniu prac podczas finału.

Wszyscy finaliści otrzymują dyplomy i upominki.

Do Wielkiego Finału wchodzi 5 najlepszych zawodników w każdej kategorii. O kolejności decyduje wynik 3. rundy, a w razie remisów, suma punktów z rund 1-3. Decyzją jurorów liczba finalistów może zostać nieznacznie zmieniona (w zależności od wyników 3. rundy lub rund 1-3).

Zadania finałowe mogą zawierać rozmaite łamigłówki diagramowe, algebrafy i zadania logiczne, w tym łamigłówki geometryczne, topologiczne lub strategiczne.

Wielki Finał składa się z jednej 45-minutowej rundy. O miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje liczba punktów uzyskanych w Wielkim Finale, a w razie remisów – łączna liczba punktów w rundach finałowych.

Uczestnicy Wielkiego Finału otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

Nazwiska finalistów i laureatów są publikowane na stronie konkursu.

Formularze Rejestracyjne

Masz Pytanie?