Dyrekcja szkoły

Wanda Turlej – Dyrektor Szkoły
Agnieszka Radziszewska – Wicedyrektor
Anna Grabek – Wicedyrektor