Dyrekcja szkoły

Wanda Turlej – Dyrektor Szkoły
Dorota Zięba – Wicedyrektor
Anna Grabek – Wicedyrektor