TWOJA GŁOWA – TWOJA WOLNOŚĆ!

TWOJA GŁOWA – TWOJA WOLNOŚĆ!

Fundacja Cinco Colores wraz z Warszawskim Stowarzyszeniem Rugby na Wózkach „Four Kings” w partnerstwie z Fundacją PZU prowadzą w naszej szkole projekt dla młodzieży pt. „Twoja głowa, Twoja wolność”. Celem projektu jest: 1. Promowanie bezpiecznego zachowania w sporcie, 2.  Nauka skutecznego radzenia sobie ze stresem  3. Edukacja w zakresie sportów paraolimpijskich osób z niepełnosprawnościami.    Projekt jest zaproszeniem do odpowiedzialnej aktywności sportowej, edukacji w zakresie przeciwdziałania wypadkom w sporcie z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z brawurowego zachowania, na co szczególnie podatna jest młodzież w okresie dorastania.  Ponadto, wśród młodzieży, ze szkół ponadpodstawowych jednym z ważnych obszarów edukacji społecznej jest działalność w zakresie wolontariatu. Dlatego w ramach rozwoju umiejętności społecznych uczniowie mają możlwiość podjęcia współpracy w zakresie sportu paraolimpijskiego.   Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z panią Patrycją Sopińską lub bezpośrednio z Fundacją Cinco Colores. (foundation@cincocolores.org)