1% Podatku

1% Podatku

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Rada Rodziców CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania w Warszawie nawiązała współpracę z  Fundacją

„SPEŁNIENIE DZIECIĘCYCH MARZEŃ”

Dzięki tej współpracy możemy przekazywać 1% podatku od dochodów osobistych na cele szkoły. Fundacja już w współpracuje z LO155 (szczegóły poniżej). Ponieważ fundatorzy na chwilę obecną zapewniają środki na utrzymanie fundacji to od zgromadzonych kwot fundacja nie pobiera opłat manipulacyjnych. Oznacza to, że wszystkie zebrane środki przekazywane są Radę Rodziców.

Obecne aktywności prowadzone przez fundację to m.in.:

  1. Zajęcia z informatyki (PHYTON, C++) prowadzone dla uczniów szkół: CLV LO, LOCLV,  LOXXVII (Warszawa)
  2. Dofinansowanie wyjazdów integracyjnych (wyjazdy językowe, wymiana międzynarodowa poszczególnych klas, wyjazdy sportowe,CNK, II wojna świtowa) i uroczystości okolicznościowych (bal karnawałowy) dla szkół: CLV LO, SP69, SP191 (Warszawa)
  3. Dofinansowanie młodzieżowej grupy kolarskiej – UKS „ZEFIR” Wola Droszewska
  4. Dofinansowanie i wsparcie w projektach gimnazjalnych młodzieży: CLV LO „MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA”, link: http://muzykalaczypokolenia.eu/sponsorzy/
  5. Pomoc w obsadzeniu kadry językowej języka hiszpańskiego: CLV LO,
  6. Zakup pomocy dydaktycznych: SP69, SP191
  7. Zajęcia językowe, wsparcie w olimpiadach informatycznych dla uzdolnionych osób przygotowujących się do olimpiad (LOGIA, OIG, OIL) – CLV LO, LOXIV (STASZIC), LOCLV
  8. Wspiera start-ups z funduszy UE, gdzie beneficjentem są dzieci i młodzież: szkoła informatyczna – CLV LO, LOCLV, LOXXVII (KOCHANOWSKI), mają zajęcia nieodpłatnie w ramach projektu.

 

Jeżeli ktoś z Państwa ma możliwości i chce wesprzeć fundacje, to serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Fundacja posiada statut Organizacji Pożytku Publicznego i tym samym może zbierać środki w ramach 1% podatku. Informacje niezbędne do przekazania 1%:

 

BENEFICJENT:                 FUNDACJA „SPEŁNIENIE DZIECIĘCYCH MARZEŃ”

KRS:                                  0000438037

CEL SZCZEGÓLNY:         LO155

 

Podając cel szczególny środki na pewno zostaną przeznaczone na potrzeby RR działającej przy LO 155. Jeżeli cel szczególny nie zostanie wskazany to środki zostaną przeznaczone na cele realizowane przez fundacje.

 

Jednocześnie możliwe jest przekazywanie darowizn poprzez wspomnianą fundację.

 

  1. DAROWIZNY OSÓB FIZYCZNYCH, FIRM OSÓB FIZYCZNYCH

 

Każdy pracownik, osoba prowadząca działalność gospodarczą, która rozlicza się z podatków wg skali podatkowej 18/32% ma możliwość dokonania darowizny na Fundacje. Darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowania. Proszę jednak mieć na uwadze, że łączna kwota odliczeń darowizn na OPP i jednostki kultu religijnego (jakiejkolwiek organizacji, nie tylko fundacji) nie może przekroczyć 6% dochodu podatkowego za rok podatkowy. Przekroczenie bariery 6% dochodu uniemożliwia odliczenie nadwyżki (ponad 6% podstawy opodatkowania). W zależności od progu podatkowego 18% lub 32% (w zależności od płaconego podatku w rozliczeniu rocznym ) od wpłaconych kwot na konto fundacji można zmniejszyć podatek o odpowiednio  o 18% lub o 32% wartości darowizny

Detale do darowizn:

 

BENEFICJENT:                 FUNDACJA „SPEŁNIENIE DZIECIĘCYCH MARZEŃ”

ADRES BENEFICJENTA: UL. OBRZEŻNA 1C/43, 02-691 WARSZAWA

KONTO BANKOWE:       24 1160 2202 0000 0002 2897 8475

BANK BENEFICJENTA:   MILLENNIUM SA

OPIS PRZELEWU:            DAROWIZNA LO155

 

Podając w opisie przelew: DAROWIZNA LO155 środki na pewno zostaną przeznaczone na potrzeby RR działającej przy LO 155. Jeżeli cel szczególny nie zostanie wskazany to środki zostaną przeznaczone na cele realizowane przez fundacje.

 

  1. DAROWIZNY OSÓB PRAWNYCH (SP. Z O.O., S.A., FUNDACJE, INNE OSOBY PRAWNE)

 

Każda firma (Fundacja, Sp. z o.o., S.A. inne osoby prane) rozliczająca podatek wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma możliwość dokonania darowizny na Fundacje. Darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowania. Proszę jednak mieć na uwadze, że łączna kwota odliczeń darowizn na OPP i jednostki kultu religijnego (jakiejkolwiek organizacji, nie tylko fundacji) nie może przekroczyć 10% dochodu podatkowego/podstawy opodatkowania za rok podatkowy. Przekroczenie bariery 10% dochodu uniemożliwia odliczenie nadwyżki (ponad 10% podstawy opodatkowania). W zależności od stawki podatku 15% lub 19% (w zależności od płaconego podatku w rozliczeniu rocznym ) od wpłaconych kwot na konto fundacji można zmniejszyć podatek o odpowiednio  o 15% lub o 19% wartości darowizny

Detale do darowizn:

 

BENEFICJENT:                 FUNDACJA „SPEŁNIENIE DZIECIĘCYCH MARZEŃ”

ADRES BENEFICJENTA: UL. OBRZEŻNA 1C/43, 02-691 WARSZAWA

KONTO BANKOWE:       24 1160 2202 0000 0002 2897 8475

BANK BENEFICJENTA:   MILLENNIUM SA

OPIS PRZELEWU:            DAROWIZNA LO155

 

Podając w opisie przelew: DAROWIZNA LO155 środki na pewno zostaną przeznaczone na potrzeby RR działającej przy LO 155. Jeżeli cel szczególny nie zostanie wskazany to środki zostaną przeznaczone na cele realizowane przez fundacje.